Ogłoszenia duszpasterskie

19 czerwca 2016 XII Niedziela Zwykła

Dzisiejsza kolekta to specjalna kolekta inwestycyjna przeznaczona na remont dachu naszego kościoła. Serdeczne „Bóg zapłać” za każdą ofiarę.

Dzisiaj w katowickiej katedrze gromadzą się na swojej pielgrzymce dzieci I komunijne naszej archidiecezji.

Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży naszej archidiecezji zwraca się z podziękowaniem za udział naszej parafii w akcji „Pieluszka dla maluszka”. List z podziękowaniem znajduje się w gablotce.

Dziękujemy nauczycielom i dzieciom za udział w akcji bezpłatnych korepetycji z j. polskiego, matematyki i nauki robótek ręcznych. Mamy nadzieję, że po wakacjach ruszy kolejna edycja tej szlachetnej inicjatywy.

W przeddzień zakończenia roku szkolnego, w czwartek o godz. 17.00, zapraszamy dzieci i młodzież wszystkich szkół na Mszę św. szkolną w czwartek o godz. 17.00. Zapraszamy na nią również nauczycieli i rodziców. Chcemy wszyscy razem podziękować Panu Bogu za kończący się rok nauki.

W piątek od godz. 16.00 wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

Przez cały czerwiec, poświęcony Sercu Jezusowemu będziemy odmawiać w naszym kościele po Mszy porannej litanię do NSPJ, ofiarując ją w intencjach naszej parafii.

Zapraszamy wszystkich chętnych na pieszą pielgrzymkę rybnicka na Jasną Górę w dniach 3-7 sierpnia. Zapisy w sklepiku.

6 lipca odbędzie się pielgrzymka osób chorych, niepełnosprawnych i osłabionych wiekiem na Jasną Górę. Szczegóły pielgrzymki na plakacie w przedsionku kościoła.

Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii.

Zbliża się czas wakacji. Zwracamy się do wszystkich z gorącą prośbą, by wchodząc do świątyni pamiętać o godnym tego miejsca stroju.
Prosimy o to, ponieważ wielu zapomina o tym, że świątynia to miejsce spotkania z Panem Bogiem i modlitwy, a to domaga się, byśmy stawali przed Panem w sposób godny – bardziej godny niż wygodny!

Z racji zbliżających się wakacji prosimy także rodziców wysyłających swoje dzieci na kolonie i obozy letnie, aby zaopatrzyli je w pisemną prośbę, by organizatorzy letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży umożliwili im udział w niedzielnej Eucharystii.

W naszym kiosku parafialnym można nabyć nowy numer „Gościa Niedzielnego”, a także książki religijne i dewocjonalia.

W sklepiku parafialnym można odebrać darmowy „paszport pielgrzyma”. Przeznaczony dla tych, którzy w roku Jubileuszu Miłosierdzia chcą odwiedzić kościoły jubileuszowe naszej archidiecezji.

Opłaty za wywóz śmieci z cmentarza oraz za miejsce grobowe przyjmowane są w kancelarii parafialnej. Dziękujemy wszystkim, którzy pamiętają o tej powinności.

Od poniedziałku 27 czerwca do 31 sierpnia obowiązuje wakacyjny porządek nabożeństw. Msze św. w tygodniu tylko o godz. 7.00; w niedziele nie będzie Mszy św. o godz. 16.00.

Kancelaria parafialna czynna będzie tylko po Mszy św. porannej, a wszystkie pilne sprawy prosimy uzgadniać telefonicznie. Numery telefonów zamieszczone są na stronie internetowej naszej parafii. Bardzo prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wakacyjny porządek nabożeństw.

Za głosem biskupów śląskich, zachęcamy do poparcia swoim podpisem inicjatywy ustawodawczej o ograniczeniu handlu w niedziele. Podpis można złożyć w sklepiku parafialnym.

Serdeczne „Bóg zapłać” za wszystkie ofiary i prace na rzecz naszego kościoła i parafii.

KOMUNIKAT BISKUPÓW DIECEZJI: GLIWICKIEJ, OPOLSKIEJ, SOSNOWIECKIEJ ORAZ ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ W SPRAWIE POPARCIA INICJATYWY USTAWODAWCZEJ USTAWY O OGRANICZENIU HANDLU W NIEDZIELE.

Bracia i Siostry!

Dnia 2 czerwca br. zarejestrowano w Sejmie Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Działania Komitetu poparły różne podmioty życia społecznego, m.in. związki zawodowe – z „Solidarnością” na czele – oraz niektóre organizacje branżowe pracodawców i pracobiorców.

Postulowana w projekcie regulacja prawna bierze w obronę około 1,3 mln osób, szczególnie kobiet, pracujących zawodowo w niedziele oraz dni świąteczne. Pośrednio podkreśla wartość niedzieli jako dnia wolnego od pracy.

Drodzy Diecezjanie!

Mając na uwadze powyższe przesłanki i zachowując w pamięci próby zawłaszczenia i niszczenia niedzieli oraz jej wartości kulturowej – jako pasterze naszych diecezji – zwracamy się do Was z prośbą o poparcie tej inicjatywy ustawodawczej poprzez podjęcie akcji zbierania podpisów. Więcej informacji na ten temat oraz wzór deklaracji popierającej wspomniany projekt znajdziemy w dzisiejszym numerze „Gościa Niedzielnego”. Liczymy na wsparcie akcji przez duszpasterzy oraz wiernych świeckich tworzących Parafialne Rady Duszpasterskie i zaangażowanych w katolickie wspólnoty, ruchy, stowarzyszenia, a także w Parafialne Zespoły Caritas.

Jeśli ta inicjatywa ustawodawcza znajdzie mocne poparcie społeczne, to – w myśl zawołania utrwalonego podczas stanowych pielgrzymek mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich – może doprowadzić do odzyskania niedzieli „Bożej i naszej”. Nie ulega wątpliwości, że stoimy przed nową szansą przeżywania niedzieli w całej wspólnocie naszego społeczeństwa jako dnia wzmocnienia sił i odpoczynku, odrodzenia zagubionych więzi rodzinnych i społecznych. Ponadto niedziela może znów stać się gwarantem emocjonalnego wyciszenia, a także budowania wspólnoty religijnej i narodowej.

Bracia i Siostry!

Mamy nadzieję, że po skutecznie przeprowadzonej akcji zbierania podpisów i przekazania ich do Sejmu, Parlament Rzeczypospolitej przyjmie ustawę, która przywróci polskiemu społeczeństwu niedzielę zasadniczo wolną od pracy. Skutecznym i społecznie zaakceptowanym funkcjonowaniem tej zasady cieszy się od lat wiele krajów europejskich, a wśród nich m.in. Austria, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria, Francja oraz Wielka Brytania. Co więcej, w Niemczech niedziela jest chroniona zapisem w konstytucji tego państwa jako wartość i spoiwo wspólnoty narodowej. Wydaje się, że także my powinniśmy przyjąć odnośnie do niedzieli rozwiązania podobne jak w wielu nowoczesnych krajach Europy!

Wszystkim, zarówno zaangażowanym, jak i popierającym to przedsięwzięcie własnym podpisem, a tym samym angażującym się w obronę świętowania niedzieli – dnia dla Boga i dla rodziny, z serca błogosławimy: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!

Szczęść Boże!
Gliwice – Opole – Sosnowiec – Katowice , 14 czerwca 2016 r.
VA I – 7718/16

Podpisali:

† Abp Wiktor Skworc Metropolita Katowicki
† Bp Andrzej Czaja Biskup Opolski
† Bp Jan Kopiec Biskup Gliwicki
† Bp Grzegorz Kaszak Biskup Sosnowiecki