Duszpasterstwo

Kapłani obecnie wykonujący posługę:

Proboszcz

ks. Joachim Glanc 2015 – nadal

Poprzedni Proboszczowie:

ks. Wojciech Urban, rektor 1935, administrator 1935-1937
ks. Karol Pilawa, administrator 1937-1938, proboszcz 1938-1971 (w czasie jego uwięzienia substytutami byli: ks. Paweł Lubos, ks. Jerzy Zieliński, ks. Franicszek Strauch, ks. Paweł Bekiesz)
ks. Paweł Hahn 1971-1978
ks. Zdzisław Paszenda 1978 – 2000
ks. Ryszard Anczok 2000 – 2009
ks. Andrzej Pyrsz 2009 – 2015

Księża i misjonarze pochodzący z Krzyżkowic:

ks. Jan Rother 1942
ks. Leon Roter 1952
ks. Joachim Somerla 1953
ks. Longin Kozub 1954
ks. Joachim Jasita (salezjanin) 1962
ks. Józef Kocjan 1967
o. Joachim Lisoń (oblat) 1967
ks. Kazimierz Szymczyk 1973
ks. Jerzy Otrzonsek 1974
o. Florian Kurka (franciszkanin) 1978

Osoby zakonne pochodzące z Krzyżkowic:

brat Tadeusz Biel, kamilianin
siostra Zofia Abrachamczyk, salezjanka,
siostra Łucja Sulska, Zgromadzenie Córek Wspomożycielki,
siostra Elżbieta Szulik, salezjanka,
siostra Dominika ( Klaudia) Ficke, karmelitanka,
siostra Laura (Aleksandra) Lach, brygidka