Grupa Mężczyzn Świętego Józefa

Kim jest Mężczyzna Św. Józefa?

W naszych czasach, kiedy jest tak wiele przeszkód odciągających od życia w wierze, mężczyzna Św. Józefa jest tym, który szuka Pana (Jr 29,13) „Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie Mnie szukać z całego serca”. Idąc za przykładem Jezusa, bardziej staramy się służyć potrzebom innych niż szukać władzy i przywilejów (Łk 22,25nn). Jednakże to powołanie nie jest ciężarem niesionym samemu, mężczyzna św. Józefa otrzymuje wsparcie od swych towarzyszy, którzy „zachęcają się wzajemnie i budują jedni drugich” (1 Tes 5,11) i trwają w Bożej mocy (J 15). W rezultacie mężczyzna Św. Józefa spełnia się w radosnym odkrywaniu życia według Bożego planu. (Kol 1,9-12).

W skrócie, Św. Józef był mężczyzną najbliższym Jezusowi, chcemy jak on stawać się mężczyznami oddanymi Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi.