Grupa Modlitwy świętego Ojca Pio

Grupy Modlitwy św. O. Pio są stowarzyszeniem osób świeckich, powstałym z inicjatywy św. Ojca Pio z Pietrelciny w obliczu potrzeb duchowych naszych czasów, jako wyraz zatroskania o rozwój Królestwa Bożego we współczesnym świecie. Stowarzyszenie realizuje duchowość św. Ojca Pio z uwzględnieniem wskazań zawartych w adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Christifideles laici (n. 30).

Kryteria zawarte w adhortacji, które winny w swej działalności uwzględniać kościelne zrzeszenia laikatu:

  • Stawianie na pierwszym miejscu powołania każdego chrześcijanina do świętości.

Życie winno być zgodne z wiarą i z duchem błogosławieństw, ożywiane liturgią, sakramentami i pobożnością ludową.

  • Odpowiedzialność za wyznawanie wiary katolickiej.

Odnoszenie się w życiu do słowa Bożego, dokumentów papieskich, wskazań konferencji episkopatów, Dyrektora Generalnego Grup Modlitwy.

  • Świadectwo łączności z papieżem i biskupami.

Gotowość do przyjęcia nauczania, wskazówek i zaleceń duszpasterskich czyni Grupę Modlitwy „źródłem światła”, w duchu świadectwa Świętego Franciszka i Świętego Ojca Pio.

  • Udział w działalności apostolskiej Kościoła.

Ewangelizacja i czynna współpraca z Kościołem lokalnym, by nieść przesłanie Ewangelii.

  • Obecność w społeczności ludzkiej przez czynną miłość, zgodnie z nauką społeczną Kościoła.

Solidarność i udział w budowaniu bardziej sprawiedliwych i braterskich warunków w społeczności ludzkiej. Dostrzeganie potrzeb ubogich w parafiach i miejscach zamieszkania.

Tożsamość Grup Modlitwy w podążaniu drogą duchowości założyciela, Świętego Ojca Pio z Pietrelciny realizowana jest w trzech sferach: Modlitwa, Rodzina i Społeczeństwo.
Modlitwa: głębokie przeżywanie i aktywny udział w liturgii i życiu sakramentalnym, częste rozważanie Pisma Świętego, ciągłe uważne wsłuchiwanie się w nauczanie Kościoła;
Rodzina: stawanie się cząstką domowego Kościoła, pomoc młodym małżeństwom, świadectwo chrześcijańskiego życia w każdym środowisku, bliskość w cierpieniu, głoszenie wartości ewangelicznych błogosławieństw;
Społeczeństwo: praktykowanie czynnej miłości w różnych środowiskach zawodowych i miejscach pracy, zwracanie uwagi na świat kultury i media, przeciwstawianie się kulturze śmierci (aborcja, eutanazja, narkotyki, przemoc itd.).

Nasza grupa zawiązała się w marcu 2013 roku.

Harmonogram grupy

W każdy Trzeci Piątek miesiąca Msza Święta, Adoracja Najświętszego Sakramentu, spotkanie formacyjne

W każdy piątek o godzinie 19:00 modlitwa członków grupy (inwidualnie w domu) w powierzonych intencjach zapisanych w księdze intencji GM ŚW OJ PIO.

Dzieło misyjne – wsparcie materialne i modlitewne w ramach Archidiecezjalnego Dzieła Aniołowie Misji.

Zadania grupy: przygotowanie tematycznych obrazków, rozdawanych po mszy, przypominających o ważnych praktykach religijnych: 9 Pierwszych Piątków, 5 Pierwszych Sobót, nabożeństwa wielkopostne, modlitwa do Anioła Stróża, Msza Św. Szkolna, Koronkę do Dzieciątka Jezus.

Grupa jest współzałożycielem 9 kręgów Matki Boskiej Pielgrzymującej , gdzie jeden krąg to 15 rodzin, razem około 140 rodzin gości w swoim domu Matkę Bożą Pielgrzymującą, z tej okazji raz w roku organizowana jest Msza Św. na której zgromadzone są wszystkie kapliczki i rodziny.

Magnificat: oddanie się w opiekę Matki Bożej chętnych kobiet, które na Mszy Św. przyjmują błogosławieństwo i bransoletkę – jako zewnętrzny symbol oddania.