Intencje mszalne

Piątek 2 listopada 2018

Wsp. Wszystkich Wiernych Zmarłych

07.00 Do NSPJ w intencji Parafian / Nabożeństwo I piątkowe
07.00 Za ++ Stefanię i Andrzeja Elsner
17.00 Za ++ Jerzego Hajduczek i żonę Zofię
17.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące / Różaniec za zmarłych

Sobota 3 listopada 2018

Dzień powszedni

07.00 Za + Zofię Mika / Różaniec za zmarłych
17.00 Za + Eugeniusza Szweda

Niedziela 4 listopada 2018

XXXI Niedziela Zwykła

07.30 Za + Hermana Matuła
09.30 Za ++ Emę Rozwadowską, Wincentego i Barbarę Limanowskich
11.00 Za ++ Alojzego i Józefa Cyranka
15.00 Różaniec za zmarłych
16.00 Za ++ Jana Bizoń, Franciszkę i Franciszka Grychnik

Poniedziałek 5 października 2018

Dzień powszedni

07.00 Za ++ krewnych, przyjaciół i dobrodziejów
17.00 Za ++ Annę i Jerzego Reguła / Różaniec za zmarłych

Wtorek 6 października 2018

Dzień powszedni

07.00 Za ++ Henrykę i Piotra Staniszewskich
17.00 Za ++ z rodzin Szałek i Haremski / Różaniec za zmarłych

Środa 7 października 2018

Dzień powszedni

07.30 Za ++ Franciszka i Martę Lorenc, Stanisława i Helenę Kopczyk
17.00 Za + Bogdana Wierzchowskiego w 7 rocz. śmierci / Różaniec za zmarłych

Czwartek 8 listopada 2018

Dzień powszedni

07.30 Za ++ Izydora i Marię Mojżesz
17.00 Za + Leszka Kisiel we wsp. urodzin / Różaniec za zmarłych

Piątek 9 listopada 2018

Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

07.00 Za ++ Marię i Augustyna Grobelny, Franciszkę i Jana Mikula
17.00 Za ++ Klarę i Rafała Błaszczok, Marię i Stanisława Świerczek oraz 3 synów

Sobota 10 listopada 2018

Wsp. św. Leona Wielkiego, papieża i dK

07.00 Za + Janinę Domes w 1 rocz. śmierci
17.00 Za ++ Alojzego Grychnik, Kazimierza Stawiarz i syna Mirosława

Niedziela 11 listopada 2018

XXXII Niedziela Zwykła – Święto Niepodległości

07.30 Za ++ Emila i Bertę Grela
09.30 Za + Jana Szymiczek
11.00 Dziękczynno-błagalna w int. Renaty z ok. 75 rocz. urodzin
16.00 Za + Henryka Śmietańskiego

Poniedziałek 12 października 2018

Wsp. św. Jozafata, bpa i męcz.

07.00 Za + Marię Kukuczka of. od Zespołu Charytatywnego
17.00 Za + Bolesława Szweda w 5 rocz. Śmierci
17.00 Za + Franciszka Myśliwiec w 30 dzień po śmierci

Wtorek 13 października 2018

Wsp. św. pierwszych Męczenników Polski

07.00 Za + Helenę Pyszny of.od „Margaretek”
17.00 Za + Otto Wdzienczny

Środa 14 października 2018

Dzień powszedni

07.30 Za ++ Jerzego i Emilię Krzykała, Mikołaja i Cecylię Sawczyszyn
17.00 Za + Piotra Juraszek

Czwartek 15 listopada 2018

Dzień powszedni

07.30 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem i prośbą o błogosławieństwo w int. rodziny Molenda
17.00 Za ++ Emilię i Stanisława Robakowskich, Stanisławę i Henryka Kraczkowskich
17.00 Za + Andrzeja Moskwa w 30 dzień po śmierci

Piątek 16 listopada 2018

Dzień powszedni

07.00 Za ++ Bronisławę i Alfonsa Kempa
17.00 Za + Stefana Nachtigal w 30 dzień po śmierci

Sobota 17 listopada 2018

Wsp. św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy

07.00 Przez wst. MB za żyjących i zmarłych członków Żywego Różańca
17.00 Za ++ Zofię i Fryderyka Kufka, Elżbietę, Karola i Edwarda Pypeć

Niedziela 18 listopada 2018

XXXIII Niedziela Zwykła – Misje Parafialne

07.30 Za ++ Bronisławę i Kazimierza Ościłowskich
09.30 Do NSPJ w int. Parafian
11.00 Przez wst. Św. Cecylii w int. Chóru „Cecilianum”
16.00 Za ++ Stanisławę Droździel oraz synów Grzegorza i Stanisława