Klauzula Informacyjna

Informujemy, że dane osobowe Parafian przetwarzane są dla potrzeb realizacji celów Kościoła Katolickiego, na podstawie prawa kanonicznego przez administratora danych osobowych, którym jest Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pszowie – Krzyżkowicach z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 31, reprezentowana przez ks. Joachima Glanca.

Inspektorem Ochrony Danych w Parafii jest:

ks. Adam Sekściński, e-mail: iod@archidiecezjakatowicka.pl

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby).

Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl.