Krąg Biblijny „Psałterz bogatych”

Myślą przewodnią kręgu biblijnego są słowa Pana Jezusa: „Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je” ( Łk 11,28).

Nazwa naszego kręgu nawiązuje do bogactwa jakie niesie ze sobą Pismo św.

Dar słowa Bożego i obietnica zbawienia zostały złożone w Chrystusowym Kościele; zostały nam dane po to, byśmy Boże słowo poznawali, karmili się nim, według niego kształtowali nasze życie i przynosili owoce zasianego w nas Bożego słowa. Każdy kto potrafi to zrozumieć i sięga z dziękczynieniem Panu Bogu po Pismo św., ten jest prawdziwie duchowo bogaty.

Inicjatorem powstania koła biblijnego i pomysłodawcą jego nazwy jest p. Marcin Szewczyk, a opiekunem duchowym ks. proboszcz J. Glanc

Spotykamy się 1 raz w miesiącu, ale słowem Bożym karmimy się każdego dnia, biorąc do ręki Pismo święte.