Ministranci

Określenie ministrant pochodzi od łac. ministrare oznaczającego służyć. Ministrant to zazwyczaj młoda osoba świecka, która po stosownym ustanowieniu może uczestniczyć bliżej świętych obrzędów, tym samym reprezentując wiernych wokół ołtarza oraz pomagać celeransowi.