Sakrament bierzmowania

Bierzmowanie wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”. Przez ten sakrament ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem. Otrzymują moc Ducha Świętego, by w ten sposób jako prawdziwi świadkowie Chrystusa szerzyli wiarę słowem i uczynkiem oraz bronili jej.

W naszej parafii do sakramentu bierzmowania przystępuje młodzież III klas gimnazjum po odpowiednim przygotowaniu do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, na które składa się katecheza w szkole oraz katecheza przyparafialna i osobista troska o jak najlepsze wewnętrzne przygotowanie na przyjęcie mocy Ducha Świętego.

Dorośli, niebierzmowani mogą się przygotować do przyjęcia tego sakramentu poprzez indywidualny tok katechez, które należy uzgodnić z kapłanem.