Sakrament Chrztu Świętego

Chrzest jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. Zgodnie z wolą Jezusa jest on konieczny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest nas wprowadza. Sakrament chrztu świętego, który otrzymujemy w imię Trójcy Świętej jest rzeczywistością bardzo bogatą i obejmuje:

  • odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych,
  • narodzenie do nowego życia, przez które stajemy się przybranymi dziećmi Ojca, członkami Chrystusa i świątynią Ducha Świętego,
  • chrzest włącza nas do Kościoła i dzięki niemu stajemy się uczestnikami kapłaństwa Chrystusa,
  • sakrament ten wyciska na duszy niezatarte znamię; dzięki niemu jesteśmy konsekrowani do udziału w kulcie chrześcijańskim.

Rodzice pragnący ochrzcić dziecko powinni wraz z chrzestnymi odbyć nauki przedchrzcielne. Ich termin ustala się w kancelarii parafialnej.

Dziecko należy zgłosić w kancelarii parafialnej co najmniej tydzień przed planowanym chrztem przynosząc ze sobą następujące dokumenty:

  1. Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
  2. Zaświadczenie, iż wybrani chrzestni są godni, by pełnić tę funkcję
    (jeżeli nie są z naszej parafii)