Sakrament Chrztu Świętego

Chrzest jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. Zgodnie z wolą Jezusa jest on konieczny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest nas wprowadza. Sakrament chrztu świętego, który otrzymujemy w imię Trójcy Świętej jest rzeczywistością bardzo bogatą i obejmuje:

  • odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych,
  • narodzenie do nowego życia, przez które stajemy się przybranymi dziećmi Ojca, członkami Chrystusa i świątynią Ducha Świętego,
  • chrzest włącza nas do Kościoła i dzięki niemu stajemy się uczestnikami kapłaństwa Chrystusa,
  • sakrament ten wyciska na duszy niezatarte znamię; dzięki niemu jesteśmy konsekrowani do udziału w kulcie chrześcijańskim.

Rodzice pragnący ochrzcić dziecko powinni wraz z chrzestnymi uczestniczyć w katechezie przedchrzcielnej. Katecheza taka odbywa się w naszej parafii w II czwartek miesiąca o godz. 18.00 w salce domu katechetycznego, a udział w niej jest obowiązkiem rodziców i chrzestnych.

Chrzest dziecka należy zgłosić wcześniej w kancelarii parafialnej przynosząc ze sobą następujące dokumenty:

  1. Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
  2. Zaświadczenie z parafii zamieszkania chrzestnych, iż wybrani chrzestni są godni, by pełnić tę funkcję (jeżeli nie są z naszej parafii)