Sakrament namaszczenia chorych

Przez święte namaszczenie chorych i modlitwę kapłanów, cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił, a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu. (por. KKK 1500)

W nagłych przypadkach, można zawsze wezwać kapłana do chorego. Ponadto zgodnie z harmonogramem odbywają się odwiedziny chorych parafian w ich domach w I czwartekI piątek miesiąca.