Towarzystwo Ciemnych Typów

Błogosławiony Piotr Jerzy Frassati w 1924 założył z przyjaciółmi nieformalne Stowarzyszenie Ciemnych Typów (Società dei Tipi Loschi), którego celem był apostolat wiary i modlitwy między innymi przez wspólne górskie wycieczki. Towarzystwo Ciemnych Typów, jako grupę o charakterze modlitewnym, tworzą modlący się za siebie przyjaciele. W trosce o własną przyszłość i dla dzielenia radości z przeżywania wiary. By zostać przyjętym do ich grona, należy złożyć pisemną deklarację i zobowiązać się do codziennego odmawiania Pod Twoją obronę w intencji wszystkich członków Towarzystwa. Pocztą elektroniczną rozsyłane są informacje o wszelkich planowanych inicjatywach.