Zespół Charytatywny

Przy każdej parafii w naszej archidiecezji działają zespoły charytatywne. Nasza parafia nie jest w tym względzie wyjątkiem.
Czym się zajmujemy? Niesieniem wszelkich możliwych form pomocy ludziom, którzy jej potrzebują, bez względu na wiek. Opieką otaczamy dzieci szkolne z rodzin biednych, lub zaniedbanych, młodzież oraz osoby dorosłe i starsze. Nasza działalność w szczególny sposób skierowana jest do najbardziej potrzebujących: chorych, samotnych, biednych materialnie i moralnie rodzin. Wszystkich, którzy chcą i mogą pomóc innym, serdecznie zapraszamy do współpracy z nami.