Ogłoszenia duszpasterskie

VI Niedziela Zwykła

Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na zapłatę za opał, który kupiliśmy dla ogrzania kościoła, domu katechetycznego i probostwa. Serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary!

Z racji ferii zimowych, które trwają do 24.02.2019 r. informujemy, że w tym czasie Msze św. w tygodniu będą odprawiane tylko rano o godz. 7.00. Także kancelaria parafialna będzie czynna tylko po Mszy porannej. Wszystkim wyjeżdżającym na ferie życzymy dobrego i bezpiecznego wypoczynku.

W dzisiejszą niedzielą rozpoczynają się rekolekcje przed święceniami diakonatu dla kleryków naszego Seminarium. Pamiętajmy o kandydatach do święceń w naszych modlitwach. Święcenia odbędą się w dniu 23 lutego br.

W piątek po Mszy porannej wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 8.30.

Już dzisiaj informujemy wszystkich, którzy tworzą kręgi rodzin przyjmujące Matkę Bożą Trzykroć Przedziwną w Jej pielgrzymującym wizerunku, że od marca rozpoczynamy przygotowania do koronacji kapliczek Matki Bożej. Koronacja odbędzie się podczas uroczystego nabożeństwa w czerwcu, a plan przygotowań znajdziemy w najbliższym numerze „Posłańca”.

Kolekta w niedzielę 24 lutego będzie przeznaczona na malowanie domu katechetycznego.

W związku z feriami oraz remontem i malowaniem informujemy, że nasz dom katechetyczny będzie w czasie ferii nieczynny, zatem nie organizujemy w tym okresie żadnych spotkań.

Prosimy bardzo, by ofiary za intencje mszalne uiszczać w kancelarii parafialnej 2 tygodnie przed terminem Mszy św. W kancelarii przyjmujemy też opłaty za miejsca grobowe i wywóz śmieci z cmentarza. Prosimy pamiętać o tej powinności.

W sklepiku parafialnym możemy nabyć nowy numer Gościa Niedzielnego, „Posłańca” oraz nowy (macowy) numer Małego Gościa. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie złożone ofiary oraz prace wykonane dla dobra naszego kościoła i całej Parafii.