Ogłoszenia duszpasterskie

XI Niedziela zwykła

Kolekta w dzisiejszą niedzielę jest comiesięczną specjalną kolektą przeznaczoną na inwestycje w naszym kościele, zapłatę za wykonane już prace i remont kaplicy cmentarnej.

W piątek od godz. 16.00 wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. W czasie adoracji Najświętszego Sakramentu odmówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia z racji III piątku miesiąca.

Także w piątek kończy się rok szkolny i katechetyczny. Podczas Mszy św. w niedzielę o godz. 11.00 podziękujemy Panu Bogu za miniony rok nauki. Zapraszamy do modlitwy dziękczynnej dzieci szkolne i młodzież.

W niedzielę 23 czerwca kolekta będzie przeznaczona na potrzeby archidiecezji. Po mszach św. przed kościołem Panie z Zespołu Charytatywnego przeprowadzą zbiórkę na prowadzony przez Caritas ośrodek pomocy uchodźcom.

Od poniedziałku 24 czerwca aż do końca wakacji będzie obowiązywał wakacyjne porządek nabożeństw. W niedziele i soboty bez zmian, a od poniedziałku do piątku będzie tylko Msza poranna o godz. 7.00. Adoracja Najświętszego Sakramentu będzie w piątki po Mszy św. do godz. 8.30. Kancelaria parafialna będzie czynna w poniedziałki i piątki po Mszy do godz. 8.30.

Wyjeżdżającym na wakacje i urlopy życzymy dobrego wypoczynku. Pamiętajmy mimo wakacji o naszej relacji z Panem Bogiem, a więc o codziennej modlitwie i Mszy św. niedzielnej.

Proponujemy rodzicom dzieci, które wyjeżdżają na obozy i kolnie, by zaopatrzyli swoje dzieci w pisemne żądanie, by im umożliwiono udział w niedzielnej Mszy św.

W sklepiku parafialnym można nabyć nowy numer Gościa Niedzielnego, Małego Gościa dla dzieci i kolejny nr Gościa Extra. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.

Ofiary na remont ławek oraz kaplicy pogrzebowej, ofiary mszalne i opłaty za wywóz śmieci z cmentarza można składać także na konto bankowe parafii, wpisując w tytule cel, na który wpłacana jest ofiara.

Numer konta parafii: 96 1020 2472 0000 6602 0354 3337
Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
44-370 Pszów-Krzyżkowice, ul. Armii Krajowej 31

BÓG ZAPŁAĆ WSZYSTKIM ZA OFIARY I PRACE NA RZECZ KOŚCIOŁA I PARAFII.

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie zmian
w organizacji lekcji religii w szkołach
podejmowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Nauczanie religii w polskiej szkole stanowi wielkie dobro dla dzisiejszego młodego człowieka, które wymaga wspólnej troski ze strony rodziny, Kościoła i państwa. Lekcja religii w szkołach publicznych ma miejsce w 23 krajach Europy i jej obecność jest traktowana jako standard systemów edukacyjnych. W Polsce lekcja religii, wyrzucona przez władze komunistyczne po II wojnie światowej, powróciła do szkół publicznych w 1990 roku, kiedy rozpoczęły się procesy demokratyzacji życia w naszej Ojczyźnie.

Wyrażamy sprzeciw wobec ostatnich decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej odnoszących się do organizacji lekcji religii w szkole. Apelujemy o uwzględnienie woli rodziców, którzy w zdecydowanej większości posyłają swoje dzieci i młodzież na lekcje religii. W skali całego naszego kraju jest to prawie osiemdziesiąt procent rodziców. Oni mają prawo do lekcji religii na terenie szkoły publicznej, gdyż wynika to z podstawowych praw i wolności człowieka, zagwarantowanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Konkordacie między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską.

Przypominamy, że wszelkie zmiany odnośnie do organizacji lekcji religii w szkole publicznej winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem i w porozumieniu z Kościołami oraz związkami wyznaniowymi. W rozmowach podejmowanych z Ministerstwem Edukacji Narodowej konieczne jest wypracowanie wspólnego porozumienia wymaganego przez prawo. Porozumienie zakłada zawsze zgodę na wspólnie wypracowane stanowisko.

Zachęcamy wszystkich wiernych, aby podejmować działania ukazujące wartość lekcji religii w szkole. Szczególnie prosimy katolickich rodziców, aby odważnie zabierali głos w tej sprawie. Apelujemy także do mediów katolickich, ruchów i wspólnot religijnych, aby podejmowali podobne działania.

Należy zauważyć, że nauczanie religii katolickiej i innych wyznań wspiera wychowawczą rolę szkoły. Nauczanie religii w szkole stanowi integralną część wychowania człowieka w jego sferze intelektualnej, moralnej i duchowej. Treści przekazywane na lekcji religii uczą budowania relacji osobowych, wrażliwości serca, postawy braterstwa, wzajemnego szacunku i dialogu z przedstawicielami różnych nacji, religii i światopoglądów, kształtują postawy oparte na sprawiedliwości i solidarności społecznej, wskazują na wielką godność każdego człowieka, konieczność niesienia pomocy potrzebującym i dbanie o dobro wspólne. Wychowują do troski o stworzony świat i jego piękno. Lekcja religii wspiera rodzinę i szkołę w różnych kryzysach psychicznych doświadczanych przez uczniów, jest dla nich pomocą w przeciwdziałaniu przemocy, agresji i profilaktyce uzależnień.

Lekcja religii ma też bardzo ważne znaczenie kulturowe. Przekaz wiedzy na temat chrześcijaństwa jest konieczny do rozumienia europejskiej i polskiej kultury a także kultury wielu krajów na wszystkich kontynentach. Świadectwo ponad 1050-letniej tradycji chrześcijaństwa w Polsce pokazuje, jak wiara kształtowała nasze dzieje i pozwalała narodowi przetrwać najtragiczniejsze wydarzenia historii. Trzeba mówić o zbudowanych na wierze wielkich dziełach naszych rodaków, wieszczów i bohaterów, uczonych i świętych, ludzi nauki, kultury i sztuki.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom religii za ich ofiarną i pełną poświęcenia pracę w szkole. Drodzy nauczyciele religii, chcemy Wam powiedzieć, że jesteśmy z Wami! Podzielamy Wasze troski i obawy. Nie zapominamy o Was w rozmowach z władzami państwowymi. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w dzieło lekcji religii w szkole. Dziękujemy władzom oświatowym i dyrekcjom szkół, duszpasterzom, rodzicom i wszystkim, którzy podejmują odpowiedzialnie trud wychowania młodego pokolenia.

Podpisali pasterze Kościoła katolickiego w Polsce obecni na 398. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski.

Warszawa, 12 czerwca 2024 roku