Sakrament małżeństwa

Małżeństwo, już z natury i z zamysłu Bożego służy zbawieniu człowieka. Chrystus podniósł małżeństwo do godności sakramentu, aby stanowiło ono przymierze ludzi z Bogiem oraz mężczyzny z kobietą, na wzór oblubieńczego przymierza Chrystusa z Kościołem. Sakramentalne małżeństwo i rodzina są w Kościele najmniejszą wspólnotą zbawczą, wypełniającą konkretne zadania we wspólnocie całego Ludu Bożego i słusznie nazywają się „domowym Kościołem”. (por. KK 11)

Co jest potrzebne, aby zawrzeć sakramentalny związek małżeński?

Aby zawrzeć sakramentalny związek małżeński narzeczeni są zobowiązani:

 • uczestniczyć w cyklu nauk przedślubnych (zapisy na specjalnej platformie internetowej dla narzeczonych w archidiecezji katowickiej http:// narzeczenikatowicka.pl)
 • uczestniczyć w indywidualnych spotkaniach z Powierniczką Rodzin, na które należy się zapisać indywidualnie za pośrednictwem platformy dla narzeczonych
 • uczestniczyć w dniu skupienia dla narzeczonych (terminy można znaleźć na platformie dla narzeczonych )
 • spisać w obecności księdza protokół przedślubny ( najwcześniej 6 miesięcy przed ślubem, ale też (bardzo prosimy) nie później niż 2 miesiące przed datą ślubu. Do protokołu należy przynieść:
  • jeśli ślub ma być konkordatowy – zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego (jeśli wcześniej był ślub cywilny – akt zawarcia małżeństwa cywilnego w USC);
  • dowody osobiste;
  • akt chrztu św., jeśli któryś z narzeczonych nie był ochrzczony w naszej parafii (akt chrztu nie może być wydany wcześniej niż 6 miesięcy przed ślubem)
  • poświadczenie przyjęcia sakramentu bierzmowania (adnotacja na akcie chrztu św.);
  • świadectwo ukończenia nauki religii w zakresie szkoły średniej lub zawodowej;
  • zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo narzeczonych w naukach przedślubnych, dniu skupienia i indywidualnych spotkaniach z Powierniczką Rodzin.

PORADNIE  ŻYCIA  RODZINNEGO:

Par. św. Jerzego RYDUŁTOWY
tel. 508 177 627 ( po 16-tej)

Par. św. Maksymiliana Kolbe SZCZERBICE
tel. 663 358 688