Sakrament małżeństwa

Małżeństwo, już z natury i z zamysłu Bożego służy zbawieniu człowieka. Chrystus podniósł małżeństwo do godności sakramentu, aby stanowiło ono przymierze ludzi z Bogiem oraz mężczyzny z kobietą, na wzór oblubieńczego przymierza Chrystusa z Kościołem. Sakramentalne małżeństwo i rodzina są w Kościele najmniejszą wspólnotą zbawczą, wypełniającą konkretne zadania we wspólnocie całego Ludu Bożego i słusznie nazywają się „domowym Kościołem”. (por. KK 11)

Co jest potrzebne, aby zawrzeć sakramentalny związek małżeński?

Aby zawrzeć sakramentalny związek małżeński narzeczeni są zobowiązani:

 • uczestniczyć w cyklu nauk przedślubnych (ich terminy wywieszone są na tablicy ogłoszeń w przedsionku kościoła)
 • uczestniczyć w indywidualnych spotkaniach z Powierniczką Rodzin, na które umawiamy się indywidualnie
 • uczestniczyć w dniu skupienia dla narzeczonych (terminy wywieszone w gablotce, przy wejściu do kościoła)
 • spisać w obecności księdza protokół przedślubny nie wcześniej niż 3 miesiące, ale też (bardzo prosimy) nie później niż 2 miesiące przed datą ślubu. Do protokołu należy przynieść:
  • jeśli ślub ma być konkordatowy – zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego (jeśli wcześniej był ślub cywilny – akt małżeństwa);
  • dowody osobiste;
  • akt chrztu św., jeśli któryś z narzeczonych nie był ochrzczony w naszej parafii;
  • poświadczenie przyjęcia sakramentu bierzmowania (adnotacja na akcie chrztu św.);
  • świadectwo ukończenia nauki religii w zakresie szkoły średniej lub zawodowej;
  • zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo narzeczonych w naukach przedślubnych, dniu skupienia i indywidualnych spotkaniach z Powierniczką Rodzin.

Nauki Przedślubne i dni skupienia dla narzeczonych w parafiach dekanatu Pszów 2019

 1. CZERNICA par. NMP Królowej Polski
  nauka przedślubna: 26 STYCZNIA, g. 11.00
  dzień skupienia: 27 STYCZNIA, g. 16.00
 2. RYDUŁTOWY par. św. Jerzego ( oratorium św. Józefa)
  nauki przedślubne: 15 LUTEGO, g. 19.00 i 16 LUTY, g. 18.00
  dzień skupienia: 17 LUTEGO, g. 15.00
 3. KRZYŻKOWICE par. Najświętszego Serca Pana Jezusa
  nauki przedślubne: 15 i 16 MARCA, g. 18.30
  dzień skupienia: 17 MARCA, g. 15.00
 4. ORŁOWIEC par. MB Uzdrowienia Chorych
  nauki przedślubne: 26 i 27 KWIETNIA, g. 17.30
  dzień skupienia: 28 KWIETNIA, g. 15.00
 5. SYRYNIA par. św. Antoniego
  nauki przedślubne: 6 i 13 MAJA, g. 19.00
  dzień skupienia:  5 MAJA, g. 16.00
 6. GASZOWICE par. Opatrzności Bożej
  nauki przedślubne: 14 CZERWCA, g. 19.00 i 15 CZERWCA, g. 18.00
  dzień skupienia: 16 CZERWCA, g. 12.00
 7. LIPIEC – WAKACJE
 8. SIERPIEŃ – WAKACJE
 9. PSZÓW par. Narodzenia NMP (Dom Parafialny przy Straży Pożarnej)
  nauki przedślubne: 16 i 23 WRZEŚNIA, g. 19.00
  dzień skupienia: 15 WRZEŚNIA g. 17.00 ( Bazylika)
 10. KOKOSZYCE par. Niepokalanego Serca NMP (Dom Parafialny)
  nauki przedślubne: 25 i 26 PAŹDZIERNIKA, g. 18.30
  dzień skupienia: 27 PAŹDZIERNIKA, g. 15.00
 11. ZAWADA par. Podwyższenia Krzyża św. ( Dom Parafialny)
  nauki przedślubne: 18 i 19 LISTOPADA, g. 18.00
  dzień skupienia: 17 LISTOPADA
 12. SZCZERBICE par. św. Maksymiliana Kolbe
  nauki przedślubne: 13 i 14 GRUDNIA g. 19.00
  dzień skupienia: 15 GRUDNIA, g. 11.00

PORADNIE  ŻYCIA  RODZINNEGO:

Par. św. Jerzego RYDUŁTOWY
W każdy czwartek 17.00 – 18.00 tel. 508 177 627 ( po 16-tej)

Par. św. Maksymiliana Kolbe SZCZERBICE
W 2 czwartek miesiąca 18.00 – 19.00 tel. 663 358 688