Sakrament małżeństwa

Małżeństwo, już z natury i z zamysłu Bożego służy zbawieniu człowieka. Chrystus podniósł małżeństwo do godności sakramentu, aby stanowiło ono przymierze ludzi z Bogiem oraz mężczyzny z kobietą, na wzór oblubieńczego przymierza Chrystusa z Kościołem. Sakramentalne małżeństwo i rodzina są w Kościele najmniejszą wspólnotą zbawczą, wypełniającą konkretne zadania we wspólnocie całego Ludu Bożego i słusznie nazywają się „domowym Kościołem”. (por. KK 11)

Co jest potrzebne, aby zawrzeć sakramentalny związek małżeński?

Aby zawrzeć sakramentalny związek małżeński narzeczeni są zobowiązani:

 • uczestniczyć w cyklu nauk przedślubnych (ich terminy wywieszone są na tablicy ogłoszeń w przedsionku kościoła)
 • uczestniczyć w indywidualnych spotkaniach z Powierniczką Rodzin, na które umawiamy się indywidualnie
 • uczestniczyć w dniu skupienia dla narzeczonych (terminy wywieszone w gablotce, przy wejściu do kościoła)
 • spisać w obecności księdza protokół przedślubny nie wcześniej niż 3 miesiące, ale też (bardzo prosimy) nie później niż 2 miesiące przed datą ślubu. Do protokołu należy przynieść:
  • jeśli ślub ma być konkordatowy – zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego (jeśli wcześniej był ślub cywilny – akt małżeństwa);
  • dowody osobiste;
  • akt chrztu św., jeśli któryś z narzeczonych nie był ochrzczony w naszej parafii;
  • poświadczenie przyjęcia sakramentu bierzmowania (adnotacja na akcie chrztu św.);
  • świadectwo ukończenia nauki religii w zakresie szkoły średniej lub zawodowej;
  • zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo narzeczonych w naukach przedślubnych, dniu skupienia i indywidualnych spotkaniach z Powierniczką Rodzin.