Chór

Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp, tam ludzie dobre serca mają, żli ludzie wierzaj mi, Ci nigdy nie śpiewają.

Lata 1918-1961

Początki chóru w Krzyżkowicach sięgają grudnia 1918 roku, w którym to roku powstał chór mieszany „Jutrzenka”. Według ustnego przekazu przekazywanego z pokolenia na pokolenie, gdyz brak jakichkolwiek dokumentów z tego okresu zdołano ustalić nazwiska niektórych członków byli to: Rusok Konstanty,Szmelich Karol,Pytlik Józef,Tosta Elżbieta,Mokry Alojzy,Szymiczek Konstanty,Swierczek. Prezesem był Mokry Alojzy a dyrygentem Wojciech Chytrowski. Zespół liczył ok.20 osób, brał udział w zjazdach w Rydułtowach, gdyż tam chór istniał już od 1908 roku. Chór nie tylko śpiewał ale wystawiał również sztuki teatralne.

W roku 1927-mym chór przerodził się w chór męski „Jutrzenka” dyrygentem był wówczas Wojciech Chytrowski junior, zaś prezesem był nadal Mokry Alojzy.Zachowało się zdjęcie z tego okresu na którym zespół prezentuje się w jednakowych czapkach z białymi otoczkami oraz symbolem muzycznym w postaci liry.Na zdjęciu rozpoznano braci Wojciech i Stanisława Chytrowskich oraz ich ojca Wojciecha.W tym okresie działalność została zawieszona dwukrotnie.W grudniu 1934 roku został poświęcony nowo wybudowany kościół w Krzyżkowicach, gdzie administratorem został ks.Urban Wojciech i z jego inicjatywy w roku 1935-tym wznowiono działalność chóru jako chór kościelny, za patronkę wybrano św.Cecylię prezesem został Krakowczyk Paweł, a dyrygentem Buczek Józef który był również dyrygentem chóru w Pszowie.Chór utrzymywał się z składek oraz wystawiał sztuki teatralne. Wśród mieszkańców Krzyżkowic utworzyła się liczna grupa honorowych członków wspierających, którzy finansowo wspomagali młody chór byli to: Mokry Alojzy, Szyra Juliusz, Chytrowski Wojciech Grzybek Jan, Gorzelnik, Gawlina,Rusok,Mandera Teodor i wielu innych.Tytuły teatrów które w tym czasie wystawiono to: „Ojciec zadżumionych”, „Tajemnica spowiedzi”, „Serca Matki”. Organizowano również dochodowe zabawy karnawałowe. W roku 1936 członkowie chóru zadecydowali o kupnie dla kościoła jednej stacji męki pańskiej, oraz ufundowali figurę św.Cecylii patronki chóru, rzeżbę wykonał profesor Ludwik Konarzewski. Uroczyste poświęcenie figury św.Cecylii odbyło się 8 sierpnia 1937 roku, figura ta dzisiaj jest pięknie odnowiona i znajduje się po prawej stronie wnętrza kościoła.

Piękna działalność chóru „Cecylia” została brutalnie przerwana wybuchem II-giej wojny światowej. Na wojnie zginęli młodzi miłośnicy śpiewu są to:Feliks Chytrowski, Wilhelm Hibner i Emil Szymiczek, innych rozrzuciła po całym świecie.
Po wojnie w 1946 roku z inicjatywy ks.proboszcza Karola Pilawy powstał chór kościelny „Cecylia”, a w 1947 roku został zajerestrowany w Związku Chórów Polskich. Dyrygentami byli panowie Wożnik, Leon Wolny, Henryk Widenka a prezesem Augustyn Weiner a pózniej Konrad Sulski. W 1947 roku dyrygentem został młody mieszkaniec Krzyżkowic student Konserwatorium Muzycznego w Katowicach Edward Mandera, który w latach 60-tych, aż do 2003 roku był pracownikiem Akademii Muzycznej w Katowicach na stanowiskach adiunkta, docenta i profesora. W okresie lat powojennych zespół napotykał na rózne kłopoty. Lata 50-te to lata konfliktu na linii Państwo–Kościół, niepisanym nakazem została zmieniona nazwa chóru na Towarzystwo Śpiewu im. Fryderyka Chopina. Aresztowany w tym czasie został ks.proboszcz parafii Karol Pilawa, który był kapelanem Armii Krajowej, została również przerwana działalność chóru, w roku 1955 ponownie chór reaktywowano, funkcję dyrygenta objął młody organista z Krzyżkowic Alojzy Bizoń prezesem zostaje Stanisław Kuczera a póżniej Józef Mandera. Lata 1957-1961 to okres rozkwitu działalności chóru który wystawia również przedstawienia teatralne w sąsiednich miejscowościach zarabiając na swoje utrzymanie. W roku 1958 zmarł Wojciech Chytrowski pierwszy dyrygent chóru a zarazem jego założyciel. W maju 1960 roku chór wziął udział w imprezie z okazji 50-lecia działalności Związku Śląskich Kół Śpiewaczych w Katowicach. Atmosfera w zespole była wręcz rodzinna, świadczy o tym fakt, iż ze społeczności chóru 8 par stanęło na ślubnym kobiercu. Niektórzy do dzisiaj śpiewają w naszym chórze.

W 1961 roku piękna działalność chóru zostaje zawieszona z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania dyrygenta Alojzego Bizonia i zespół zostaje bez dyrygenta. Następuje przerwa w działalności chóru aż do roku 1991-szego

Lata od 1991 do nadal

Po 30-tu latach latach przerwy w działalności w 1991 chór zostaje ponownie reaktywowany. Duże zasługi w wznowieniu działalności ma nasz druh Józef Mandera, który przypadkowo poznał młodego wówczas studenta Akademii Muzycznej w Katowicach pana Krzysztofa Mańczyka i zgoda pana Krzysztofa na objęcie stanowiska dyrygenta spowodowała, że pan Józef przemierzając rowerem Krzyżkowice, odwiedzał byłych chórzystów i zapraszał na spotkanie. .Pierwsze spotkanie organizacyjne odbyło się 26 kwietnia 1991 roku prezesem został Józef Mandera, zastępcą Helena Kudla,sekretarzem Czesław Mucha, skarbnikiem Katarzyna Grychnik. Dnia 11 listopada 1991 roku na wniosek zarządu, chór został zarejestrowany do oddziału Śląskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Katowicach i został przydzielony do Okręgu Wodzisławskiego PZCHiO. W 1992- podjęto decyzję o założeniu kroniki którą prowadziła nieodżałowanej pamięci dla wszystkich chórzystów śp. Maria Hojka, która zmarła niespodziewanie 13-tego maja 1995r, a materiały do kroniki gromadziła wraz z mężem Maksymilianem Hojka który prowadził rozmowy z żyjącym wówczas Wincentym Manderlą , będącym jedynym żywym świadkiem lat przedwojennych i członkiem ówczesnego chóru. Chór zaczął się szybko rozwijać, świadczy o tym coraz trudniejszy repertuar, a także licze nagrody i wyróżnienia zdobyte na różnego rodzaju koncertach, festiwalach i przeglądach. Nie sposób wszystkie tutaj wymienić, wszystkie , puchary i dyplomy są zdeponowane w miejskiej bibliotece w Krzyżkowicach i są pod opieką pani Jolanty Kania.

W roku 1997 chór zmienił nazwę na Zespół Muzyki Oratoryjno–Cantatowej „Cecilianum” z uwagi na zbieżność nazw chórów z sąsiednich miejscowości, co było powodem licznych pomyłek w relacjach prasowych. W tym okresie skład osobowy naszego chóru wyrózniał się obecnością dużej ilości dzieci i mlodzieży, a było to zasługą dyrygenta Krzysztofa Mańczyka który bardzo dobrze współpracował z sąsiednimi szkołami agitując młodych spiewaków do śpiewu chóralnego. W tym okresie zespół zdobywa czołowe miejsca na Festiwalach Piesni Maryjnej „Magnifikat” w Piekarach i innych przeglądach i koncertach. W Mysłowicach na Przeglądzie chórów im. ks.Chlondowskiego chór zdobył złotą lirę i pierwsze miejsce wśród 15-tu chórów województwa. Dużym sukcesem był występ zespołu w Akademii Muzycznej w Katowicach który odbył się 6 kwietnia 2000 roku, w obecności zacnych profesorów uzyskując dobre opinie i gromkie brawa zgromadzonej publiczności.
W maju 2000 roku niespodziewanie z pracy z chórem rezygnuje dyrygent K.Mańczyk.W sierpniu 2000 roku następuje zmiana ks. proboszcza w naszej parafii. Ks.proboszcz Zdzisław Paszęda przechodzi na zasłużoną emeryturę, nowym proboszczem zostaje ks.Ryszard Anczok.

Od 6-tego czerwca nowym dyrygentem zostaje pani mgr Irena Witek-Bugla, a 14 lipca 2000 r. na walnym zebraniu zostaje wybrany nowy zarząd: Prezes–Czesław Mucha, z-ca Eugeniusz Mandera, sekretarz Kazimierz Miksa, skarbnik i kronikarz Bernadeta Cieślik, komisja rewizyjna Eryk Szałek, Kornelia Hałacz, Jan Manderla, zespół zmienia nazwę na chór mieszany „Cecilianum”’

16 marca 2001 roku na urlop macierzyński odchodzi pani dyrygent Irena Witek-Bugla. Dyrygentem zostaje wychowanek byłego dyrygenta K.Mańczyka nasz chórzysta Sławomir Pindor. Niestety od pewnego czasu obserwuje się co roku zmniejszanie się składu osobowego i jak to w życiu bywa młodzież wyrasta zmienia zainteresowania życiowe, zakłada rodziny, praca, szkoły ,studia, starsi w sposób naturalny wykruszają się a młodego narybku niema.
W listopadzie 2003 roku zorganizowano koncerty jubileuszowe z okazji 85-tej rocznicy od założenia chóru które odbyły się w kościołach Pszowie, Wodzisławiu, Rydułtowach i Krzyżkowicach partie solowe wykonali Franciszek Moskwa i Jakub Blokesz w utworze Panis Angelicus.

Na walnym zebraniu 6 lutego 2004 roku srebrną odznaką honorową PZCHiO został odznaczony druh Józef Mandera. W marcu 2004 roku chór zajął pierwsze miejsce na I-szym Przeglądzie Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej Metropoli Górnośląskiej w Żorach. W lutym 2005 roku chór spotkał się z ks.bp. Stefanem Cichym w Pszowie w ramach wizyt duszpasterskich, a mężczyżni naszego chóru śpiewali na mszy gregoriańskiej celebrowanej przez ks.biskupa. We wrześniu 2005 roku w MOK-u odbyło się uroczyste wręczenie chórowi wyróżnienia Ministra Kultury Rzeczypospolitej Polskiej za szczególne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury muzycznej, uroczystość uświetniły zaproszone chóry, męski „Echo” z Radlina i parafialny z Brzezia n/Odrą. W tym samym roku zdobyliśmy II-gie miejsce na Festiwalu Pieśni Maryjnej”Magnifikat” w Piekarach oraz w Raciborzu I-sze miejsce na Festiwalu Pieśni do słów Josepha Eichendorfa.W 2006 roku zostaliśmy laureatem Pieśni Maryjnej w Bazylice Pszowskiej oraz obchodziliśmy 15-tą rocznicę reaktywacji działalności chóru na tą okazję przygotowaliśmy jubileuszowy koncert który odbył się 24 listopada w Bazylice Pszowskiej. Podczas spotkania w sali hotelu „Górnik” odznaczeni honorowymi medalami zostali: złotą honorową odznakę PZCiO otrzymali R.Lukas,Jadwiga Mandera, E.Mandera, Fr.Moskwa.Srebrne odznaczenia otrzymali: Bernadeta Cieślik, Tomasz Glenc, Bernadeta Glenc, Kornelia Hałacz, Elżbieta Marchlewska, Elzbieta Mandera, Czesław Mucha,Regina Pindor,Sławomir Pindor,Eryk Szałek. Dekoracji dokonał prezes Okregu Wodzisławskiego PZCHiO pan Krystian Dziuba. W roku 2007-mym nastąpiła zmiana na stanowisku dyrygenta, nowym dyrygentem został pan mgr Janusz Budak oraz na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano nowy zarząd chóru w następującym składzie: prezes — Czesław Mucha, z-ca prezesa — Hania Drzeniek, sekretarz — Eryk Szałek, skarbnik i kronikarz –Bernadeta Cieślik. Komisja Rewizyjna: Kornelia Hałacz, Eugeniusz Mandera, Rudolf Lukas. Pod koniec 2006 roku zmniejszył się skład osobowy zespołu, starania nowego dyrygenta pana Janusza Budaka spowodowały, że skład osobowy naszego chóru zaczyna wzrastać i mamy nadzieje, że będzie wzrastał. W roku 2007-mym zostaliśmy laureatem Pieśni Maryjnej w Bazylice Pszowskiej. Od kilku lat mężczyźni naszego chóru wraz z chórem „Cecylia” z Pszowa uświetniają msze św. odpustowe w Bazylice Pszowskiej. W roku 2008-mym, ożywiły się kontakty z chórem”Bel-Canto” z Gaszowic, gdzie wspólnie braliśmy udział w koncertach i Festiwalach.. Koncert jubileuszowy z okazji 90-tej rocznicy od założenia naszego chóru odbył się w kościele w Gaszowicach w dniu 26 października 2008 roku. Występowały tam chóry które w roku 2008 obchodziły jubileusze.
Cecylia z Rydułtów-100 lat.
Mickiewicz z Niedobczyc-95 lat
męski Echo z Radlina-80 lat
Bel-Canto z Gaszowic-15 lat
Cecilianum z Krzyżkowic-90 lat

W dniu 23 listopada 2008r. chór obchodził uroczystośc 90-ciolecia założenia.Obchody rozpoczęły się uroczysta mszą św.w intencji chórzystów o godz.9:30 w kosciele pw.Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krzyżkowicach. Po południu zorganizowano imprezę na która przybyli, Burmistrz Miasta Marek Hawel, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jacek Sowa, Prezes okręgu PZCHiO Wodzisławskiego Krystian Dziuba, członek Zarządu Oddziału w Katowicach K.Bednorz, ks.Wikary Krzysztof Pyszny oraz zaproszeni goście. W części oficjalnej został odznaczony złotą honorową odznaką PZCHiO nasz druh Józef Mandera, chórzyści otrzymali dyplomy z podziękowaniem za działalność artystyczną i bezinteresowne zaangażowanie na przestrzeni działalności naszego chóru, dekoracji dokonali prezes i wiceprezes okręgu Wodzisławskiego PZCHiO Krystian Dziuba i Czesław Mucha. Dyplomy otrzymali również byli dyrygenci i obecny dyrygent Janusz Budak, które wręczył p. Burmistrz i wiceprzew.Rady Miejskiej. Chórowi został nadany status członka Konfraterni najstarszych chórów województwa Śląskiego, które wręczył członek Oddziału PZCHiO w Katowicach K.Bednorz, otrzymaliśmy również gratulacje od zaproszonych gości Chórów „Cecylia” z Pszowa i „Bel-Canto” z Gaszowic. W imieniu chóru „Cecilianum” podziękowania za życzenia złożył prezes chóru Cz.Mucha. Po części oficjalnej rozpoczęła się zabawa taneczna.

Skład osobowy chóru w 2008 roku przedstawiał się następujaco :
Sopran: Ania Wita, Bernadeta Cieślik, Bernadeta Glenc, Janina Morgała, Hania Drzeniek, Seweryn Durczok, Urszula Hetman, Ewa Czepczor, Rafał Czepczor, Michał Czepczor, Gabriela Czepczor.
Alt: Kornelia Hałacz, Jadwiga Mandera, Anna Jęczmionka, Elżbieta Mandera, Halina Dzierżęga
Tenor: Franciszek Moskwa, Tomasz Glenc, Czesław Mucha.
Bas: Eryk Szałek, Józef Mandera, Eugeniusz Mandera, Rudolf Lukas, Dawid Bobrzyk

W roku 2009-tym zostaliśmy między innymi laureatem Wodzisławskich Spotkań Kolędowych, który odbył się w kościele p/w św. Herberta w Wodzisławiu Śl. W tym roku wystąpiliśmy 14 razy na koncertach i mszach św. uświetniając liturgię mszy św. 24 lipca nastąpiła zmiana ks. Proboszcza w naszej parafii, na zasłużoną emeryturę odszedł ks. Ryszard Anczok, którego pożegnaliśmy na mszy św. odprawionej w jego intencji, a 26 lipca na mszy św. powitaliśmy nowego ks.proboszcza Andrzeja Pyrsza.22 listopada w salce parafialnej odbyło się spotkanie członków chóru z ks.proboszczem i ks. Misjonarzem z okazji święta naszej patronki św.Cecylii. 6-tego grudnia śpiewaliśmy na mszy św. z okazji jubileuszu 75-tej rocznicy poświecenia naszego kościoła celebrowanej przez jego eminencję ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia.

W roku 2010-tym zanotowaliśmy 21 występów na różnego rodzaju koncertach i mszach św.
Miedzy innymi 22 maja w bazylice Pszowskiej zostaliśmy laureatem Festiwalu Pieśni Maryjnej zdobywając puchar Burmistrza Miasta Radlina, a 6 i 7 listopada uświetniliśmy liturgię mszy św. celebrowanej z okazji bierzmowania przez ks.arcybiskupa D.Zimonia. We wrześniu braliśmy udział we mszy św. odpustowej w bazylice Pszowskiej. W październiku członkowie naszego chóru brali udział w akademii z okazji 600 rocznicy bitwy pod Grunwaldem wykonując pieśni „Bogurodzica” i „Rota” , która odbyła się w MOK-u.

W 2011—tym roku wystąpiliśmy 21 razy. Między innymi w naszym kościele odbył się koncert 28 maja z okazji Dnia Matki, gdzie oprócz naszego chóru wystąpił chór z Czech „Brutal” oraz z Gaszowic „Bel-Canto”. Od 2010 roku w każdą Niedzielę Palmową w naszym kościele chór wykonuje Pasję wg/świętych ewangelistów przypadających na dany rok liturgiczny. W listopadzie na wniosek zarządu chóru, dyrygent i członkowie chóru zostali wyróżnieni następującymi odznaczeniami: honorowa złota z laurem—(J.Budak, E.Mandera, J.Mandera, Fr.Moskwa), honorowa złota—(B.Cieślik, K.Hałacz, El.Mandera, Cz.Mucha, E.Szałek), honorowa srebrna—(A.Jęczmionka), honorowa brązowa—(H.Drzeniek, H.Dierzęga)

11 listopada braliśmy udział w Festiwalu im. Łunarzewskiego w Radlinie.

W roku 2012-tym wystąpiliśmy 19 razy. Miedzy innymi 26 maja na Festiwalu Pieśni Maryjnej w Bazylice Pszowskiej zostaliśmy wyróżnieni Pucharem Prezesa Okręgu Wodzisławskiego.

3 maja w naszym kościele odbyła się msza św. w intencji 50-ciolecia kapłaństwa ks. Joachima Jasity.

Organizujemy również w naszym kościele koncerty kolędowe i maryjne.
W listopadzie na wniosek Zarządu chóru nasz druh Rudolf Lukas został odznaczony honorową złotą odznaką z laurem. 14 lipca delegacja naszego chóru brała udział w pogrzebie druha Rajmunda Hanke w Chorzowie, który był długoletnim prezesem Zarządu Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Katowicach.

Skład osobowy naszego chóru na dzień 1 stycznia 2013 r. jest następujący:
Sopran: Czajka Ola, Czepczor Ewa, Cieślik Bernadeta, Drzeniek Hanna, Glenc Bernadeta, Hetman Urszula, Morgała Janina
Alt: Dzierzęga Halina, Hałacz Kornelia. Jęczmionka Anna, Mandera Elzbieta, Mandera Jadwiga, Chrószcz-Dzierżęga Katarzyna
Tenor: Bartel Leon, Dziad Józef, Glenc Tomasz, Komarek Dawid, Moskwa Franciszek, Mucha Czesław
Bas: Lukas Rudolf, Mandera Eugeniusz, Mandera Józef, Szałek Eryk

Prezes Zarządu chóru: Czesław Mucha